MOTTO:

[Daniil] Harms pyrki vapauttamaan sanat tietoisesta kontrollista, antoi niiden yhdistyä omien "sääntöjensä" mukaan. Hän puhui kieltä tuottavasta "sanakoneesta".

[Daniil] Harms sought to release the words from conscious control, he let them be connected according to their own "rules". He spoke of language-generating "word machine".

lähde/source: http://www.nic.fi/~tomk/harms00.html
palindromitesti / palindrome test

Palindromikone kääntää antamasi tekstin nurin päin. Jos tekstisi on monisanainen, antaa kone sen käännettynä ilman välilyöntejä.

Palindrome machine reverses the text from back to front. If your text has more than one word, the machine will return it without spaces.


Syötä palindromi
Enter a palindrome:


Tekstisi takaperin
Your text backwards:Runokone / Poem Machine

Ilman omia valintoja oletuksena on / Default values are:
max. 5 sanaa/words, max. 5 riviä/lines, max. 3 säkeistöä/verses, tasan 1 runo/poem


Syötä tekstiä
Enter text:


Runo tekstistäsi
Poem from your text:
Sanoja/rivi
Words/line:
tasan/sharp
enintään/max
Rivejä/säkeistö
Lines/verse:
tasan/sharp
enintään/max
Säkeistöjä/runo
Verses/poem:
tasan/sharp
enintään/max

Runoja, kpl
Poems, pcs:

Anna omia sanoja
Give your own words:
Sohjo / Fart

Sanan Osiin Hajotus- Ja (uudelleen)Osiointikone
Fragmenting And Reforming a Term

sana rajaamattomana max 8 kirjainta
(sohjaus voi tällöin kestää jopa muutaman minuutin selaimesta riippuen;
Chrome ja Firefox ovat nopeimpia, IE on hitain, Opera siltä väliltä)

A term max 8 letters without limitations
(Farting may then take a few minutes depending on browser;
Chrome and Firefox are the fastest, IE is the slowest, Opera in between)


Syötä ositettava sana / Enter a term:

Rajaa hakua alku- ja/tai loppukirjaimilla
Limit search with first/final letter(s)
Alkukirjaimet / First letter(s): Loppukirjaimet / Final letter(s):
Sanan kaikki uudelleenjärjestykset
All the reformations of the given term:Tekstin aakkostuskone / Text Alphabetizer

Kone lajittelee aakkosjärjestykseen syöttämäsi tekstin

This machine aphabetizes the text you enter


Syötä aakkostettava teksti / Enter text:


Aakkostettu teksti / Alphabetized text:

Sanapallokone / Word Sphere Machine

Kone muodostaa syöttämästäsi tekstistä kolmiulotteisen pallon. Voit pyöritellä palloa hiiren liikkeillä, zoomata sitä, ja poistaa sanoja yksitellen napsauttamalla niitä

Huom: Kun viimeinen sana on poistettu, selain päivittyy. Jos tyhjennät tekstilaatikon Tyhjennä-nappulasta, selain päivittyy.
---

This machine forms a 3D-sphere out of the text you enter. You may rotate and zoom in/out the sphere with a mouse, and you may remove the words one by one by clicking on them

Note: Once the last word is removed, the browser will be refreshed. If you clear the text box by clicking the Clear button , the browser will be refreshed.
---

Kiitokset / Thanks To:
Graham Breach (www.goat1000.com)


Syötä pallotettava teksti / Enter text:
lauantai 9. kesäkuuta 2012

Charles Bukowski's "The Aliens" re-created with poem machine


they you
they and who
they are

well to one
they contented near
usually go to